Blog

Geluk delen

geluk delen

Vroeger, als kind kon ik me samen met vriendinnetjes uren vermaken op zoek naar klavertjes vier. Vrolijk babbelend in het zonnetje, onbekommerd, zoeken naar iets wat zeldzaam is en dat geluk zou brengen. Nu vind ik het eerder een paradox; iets dat zeldzaam is zou geluk brengen. Dat zou je bijna kunnen interpreteren alsof geluk een zeldzaam goed is.

Geluk in overvloed

Klavertjes drie zijn er in overvloed, en geluk zou er ook in overvloed moeten zijn. Want als ieder mens zich gelukkig voelt dan ziet de wereld er ook anders uit. Als er zoiets is als een collectief bewustzijn, zou er dan ook zoiets zijn als collectief geluk? Want als je geluk met elkaar deelt, dan vermenigvuldigt het zich, toch?!

Geluk zit ook in de ‘kleine dingen’

Er zijn veel mensen die geluk ontlenen aan status of macht. En soms is het leven op momenten hard, kennen we verdrietige momenten of zijn er traumatische gebeurtenissen die ons bezighouden. En juist dan is het belangrijk om het geluk te zien in de kleine dingen, een aai over je bol, dat lieve appje of telefoontje op precies het juiste moment. Een vrolijk zingende merel die een lach op je gezicht tovert. Een prachtige bloem die vol in bloei staat, muziek die je raakt of waar je vrolijk van wordt. En zo kan ik nog wel even doorgaan….

Jouw geluk

Nog belangrijker is, om het geluk in jezelf te (her)vinden. Je eigen pad te volgen en jezelf te realiseren. En ja, onderweg zijn er genoeg afleiders, die ons van dat pad af willen brengen, daar leren we van. Gelukkig zijn er onderweg ook mensen en momenten die ons op het pad houden en de weg wijzen. De wegwijzers naar het geluk in jezelf, omdat ze jou dat gunnen, omdat er ooit iemand was die hen dat gunde. Daarom deel ik dit klavertje drie. Omdat klavertjes drie er in overvloed zijn, en omdat ik wens dat er ook geluk in overvloed is.